Nasze cele

Kierunki działalności Zakładu Inżynierii Materiałowej wynikają z tradycji i doświadczenia w badaniach nad nowymi materiałami polimerowymi specjalnego przeznaczenia i określaniu ich właściwości mechanicznych i palnościowych. Ważnym elementem potencjału usługowo-badawczego są badania wyrobów dla potrzeb certyfikacji i oceny zgodności oraz wydawanie opinii technicznych.

Nasze projekty

Od wielu lat uczestniczymy w projektach badawczo naukowych w zakresie inzynierii materiałowej. Mamy duże doświadczenie w zakresie modyfikacji tworzyw sztucznych, tak w zakresie uniepalniania jak i biodegradowalności. Prowadzimy prace na recyclingiem elektroniki czy pojazdów. Mamy też osiagnięcia w dziedzinie kompozytów zbrojonych włoknami. Zapraszamy wszystkich do współpracy chętnie dzieląc się naszym doświadczeniem i nowoczesnym zapleczem badawczo naukowym

Nowości

 

16.04.2015 Nowe stanowisko badawcze

01.06.2016 Remont w Zakładzie Inżynierii Materiałowej

  Już wkrótce Laboratorium Palności otrzyma                                        wyremontowane pomieszczenia wyposażone w klimatyzacje              oraz nowoczesny system wentylacji

więcej
Nasze usługi

Zakład Inżynierii Materiałowej wysoki poziom usług i badań Zakład uzyskuje dzięki opracowaniu, wdrożeniu i ciągłemu doskonaleniu  funkcjonującego w Głównym Instytucie Górnictwa Zintegrowanego Systemu Zarządzania, spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2009; PN-N 18001:2004; PN-EN ISO 14001:2005 oraz obowiązującego w Zakładzie Inżynierii Materiałowej systemu zarządzania spełniający wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Bogaty dorobek i doświadczenie wynikające z wieloletniej działalności Zakładu stanowią podstawę dla utrzymania znaczącej pozycji naukowej i rynkowej u producentów, przetwórców i użytkowników materiałów niemetalowych i wyrobów z tych materiałów.